Monday, March 9, 2009

In de kiem gesmoord

Omdat het denken aan een acute terughoudendheid creëert, heb ik het enige tijd geleden reeds opgegeven. Maar wanneer de frisse lentestralen ook in mij nieuw leven doen ontwaken en het zaaigoed hierbinnen begint te ontkiemen, dan doodt datzelfde denken aan als een vorstnacht in de vroege lente net al wat bloeien wilt nog voor het levensvatbaar was.

Maar het verlangen blijft…

Sunday, March 8, 2009

Verlangen naar destructief liefhebben.

Monday, March 2, 2009

gezinscohesie

Een oorverdovende knal en absolute stilte.

Het kindeken uit het keramieken beeldhouwwerk van moeder met kind in duizenden stukjes geëxplodeerd. Alleen moeder zat nog rechtop en strekte haar armen uit naar een gebroken kind op haar schoot.

Alle symboliek van een huwelijk in een gebroken huwelijksgeschenk.

Moeder stond vertwijfeld naar de grond te staren.